Agev Sensors

Promotii

Senzor optic miniaturizat cu 4 pini

Senzor optic miniaturizat cu 4 pini

49.99 euro

Senzor optic miniaturizat precablat

Senzor optic miniaturizat precablat

49.99 euro

Senzor optic de proximitate M18 cu 4 pini

Senzor optic de proximitate M18 cu 4 pini

24.88 euro

Senzor optic de proximitate M18 precablat

Senzor optic de proximitate M18 precablat

25.89 euro

Cablu pvc cu conector M12 cu 4 pini cu LED-uri

Cablu pvc cu conector M12 cu 4 pini cu LED-uri

8.88 euro

Cablu pvc cu conector M12 cu 4 pini

Cablu pvc cu conector M12 cu 4 pini

6.89 euro

Conector M12 cu 4 pini - tata

Conector M12 cu 4 pini - tata

5.89 euro

Conector M12 cu 4 pini - mama

Conector M12 cu 4 pini - mama

5.89 euro

Senzor inductiv M8 conector M8 sau M12

Senzor inductiv M8 conector M8 sau M12

17.88 euro

Senzor inductiv M8 precablat

Senzor inductiv M8 precablat

16.89 euro

Senzor inductiv M18 cu 4 pini

Senzor inductiv M18 cu 4 pini

15.88 euro

Senzor inductiv M18 precablat

Senzor inductiv M18 precablat

14.89 euro

Senzor inductiv M12 precablat

Senzor inductiv M12 precablat

12.99 euro

Senzor inductiv M12 cu 4 pini

Senzor inductiv M12 cu 4 pini

13.88 euro